page-background
space
Stanovisko Združenia podnikateľov Považská Bystrica k vyjadreniam primátora Mesta Považskej Bystrice v TV Považie v relácií Na Rovinu

 

1. K vyjadreniu o anonymite združenia- v roku 2009 primátor Janas, podpísal s predstaviteľmi Združenia podnikateľov Považská Bystrica (ďalej len ZPPB)  Memorandum o spolupráci medzi ZPPB a Okresnou organizáciou politickej strany SMER –SD – viď príloha č.1- mimochodom s predstaviteľmi nášho združenia, na ktorých si momentálne nevie spomenúť. Opäť to svedčí o „schopnosti“ (resp. slabej pamäti – čo je pre historika jeho kvalít mentálna pohroma) primátora dodržovať svoje sľuby v praxi. 
 
2. K neúčasti predsedu ZPPB na diskusií v TV Považie sme sa vyjadrovali v stanovisku zo dňa 22.10.2012 (príloha č.2) - je skutočne chudobou ducha, keď najvyšší predstaviteľ mesta, učiteľ, začína diskusiu útokmi na osoby, ktoré sa nenachádzajú v televíznom štúdiu, nemôžu sa brániť jeho agresivite vychádzajúcej pravdepodobne z frustrácie primátora, že okrem dlažby pred Priorom nie je za 2,5 roka činnosti súčasného vedenia nič relevantné v meste vidieť v oblasti rozvoja samotného mesta Považská Bystrica. 
Ako sme už spomenuli v predchádzajúcom stanovisku ZPPB nie je politická organizácia resp. opozičná politická sila, a preto opäť vysvetľujeme primátorovi mesta, že nech sa K. Janas stará o činnosť mesta a neobťažuje našich členov svojimi výpadmi na stranu ZPPB.
 
3. Členovia ZPPB a ich účasť v ZPPB – je tragikomédia, keď sa primátor mesta vyjadruje k účasti spoločností zo zahraničnou účasťou  v našom združení. Pravdepodobne nevie, že činnosť firiem zo zahraničnou majetkovou účasťou má svoje 
interné špecifiká, ale diskusia na túto tému s primátorom mesta je absolútne irelevantná. Primátor nemá kompetenciu zasahovať do vnútorných záležitosti ZPPB a považujeme za jeho ľudskú slabosť komentovanie jednotlivých členov ZPPB. Naše združenie považuje za trápne, ak pedagóg starajúci sa o blaho spoločnosti vytvára sprostredkovaný tlak na niektoré  podnikateľské subjekty, aby nevystupovali aktívne  vo vzťahu v snahách o zvýšenie transparentnosti vynakladania finančných prostriedkov z peňazí občanov mesta. 
Poprosím Vás pán primátor, nezavádzajte, neklamte, správajte sa ako autorita a vzor pre obyvateľov mesta, a možno by bolo vhodné zaujímať sa aj o dlhodobejší rozvoj v meste, ktoré vďaka Vašej politike zadlžovania upadá, uzatvára zmluvy presahujúce Vaše volebné obdobie a v prípade uzatvorenia Zmluvy o uzatvorení a rekultivácií skládky TKO v Sverepci zaťažuje obyvateľov splátkami  terminovaného úveru do roku 2027!!!
 
 Na záver tohto stanoviska musíme konštatovať, že primátor pokračuje v činnosti, ktorú robil jeho predchodca MUDr. Adame, keďže na financovaní mesta sú prisaté mnohé servilné osoby, ako sme mohli vidieť v spomínanej diskusii v danom médiu, a využívajúce jeho politický vplyv pri marazme a  finančnej deštrukcií v meste. Uvítali by sme zo strany pána primátora, aby nepokračoval v deštrukcii mesta a  vzťahov medzi rôznymi subjektmi, a aby splnil aspoň jediný predvolebný sľub a transparentne používal mestské peniaze akumulované z daní občanov mesta Považská Bystrica, a taktiež eliminoval vysávanie rozpočtu mesta servilnými osobami a  podnikateľskými subjektmi. 
 
  K spomínanej relácii vo Vašej televízii uvedieme len toľko, že ak sú finančné prostriedky z daní občanov mesta využívané na predvolebnú kampaň primátora mesta do VÚC je na zástupcoch občanov v mestskom zastupiteľstve interpelovať primátora o stanovisko, či sa mediálny vplyv za peniaze občanov využíva na politickú agitáciu pripomínajúcu časy pred rokom 1989. 
 
S pozdravom 
                                                                                   Mgr. Marcel Belás 
                                                                tajomník ZDRUŽENIA PODNIKATEĽOV      
                                                                                    Považská Bystrica         
 
                 
Príloha č.1:  Memorandum o spolupráci medzi Združením podnikateľov Považská Bystrica a Okresnou organizáciou politickej strany SMER –SD uzatvorené dňa  30.11.2009
 
 
 Príloha č.2:  Stanovisko k tvrdeniu primátora vo vzťahu k Združeniu podnikateľov Považská Bystrica                                                                                                                                                                                                        
 
space