page-background
space
Protest prokurátora - satisfakcia pre ZP PB

Združenie podnikateľov Považská Bystrica vo svojom boji o zistenie transparentnosti vynakladania finančných prostriedkov v meste Považská Bystrica pri skúmaní žiadostí o slobodnom prístupe k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z. z. adresovalo okresnej prokuratúre Považská Bystrica podnet na protest prokurátora. Okresná prokuratúra v Považskej Bystrici adresovala primátorovi mesta doc. Karolovi Janasovi protest prokurátora. Týmto Združenie podnikateľov Považská Bystrica dosiahlo po niekoľkomesačnom úsilí naplnenie svojej aktivity o zistenie transparentnosti vynakladania verejných zdrojov ohľadne MDS, a. s. zo strany vedenia mesta Považská Bystrica.

 

protest prokuratora.pdf

space