page-background
space
Zbierka zákonov

Všetky texty Zbierky zákonov uverejnené na stránkach www.zbierka.sk sú spracované z elektronických podkladov dodaných Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky na základe Zmluvy o poskytovaní elektronickej podoby Zbierky zákonov.

 

Pre info: http://www.zbierka.sk/


 

Pre komplexný systém konsolidovanej Zbierky zákonov vydanej od roku 1945 môžete použiť aj internetový portál

http://www.epi.sk/O-nas/Default.aspx

 


 

space