page-background
space
Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Verejným obstarávaním sa označuje zákonný postup na zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb, stavebných prác, koncesia a súťaž návrhov.

Zmyslom verejného obstarávania je dodržanie princípov priehľadnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov, hospodárskej súťaže pri dodržiavaní zásad hospodárnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.

Pre viac info: http://www.uvo.gov.sk/

 

 Zákon o verejnom obstarávaní

http://www.uvo.gov.sk/legislativa/platna/zakon523_03/index.html


 


 


 

space