page-background
space
Registre pri podnikaní
 

OBCHODNÝ REGISTER

 

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú určité zákonom stanovené údaje o podnikateľoch.
Význam Obchodného registra je dvojaký:
1.) uchovať stálu evidenciu určitých podstatných údajov o podnikateľoch.
2.) umožniť, aby takto uchované údaje boli verejne prístupné.

Pre vyhľadanie informácii : http://orsr.sk/

Živnostenský register


Úrady vedú živnostenské registre, do ktorých zapisujú podnikateľov majúcich živnosť v územnom obvode ich pôsobnosti.

Pre vyhľadanie informácii : http://www.zrsr.sk/

 

space