page-background
space
Byrokratický nezmysel


 


 

Byrokratický nezmysel je iniciatíva, ktorá vznikla za účelom zistenia prekážok v komunikácii medzi štátnou správou a podnikateľským prostredím. Hlavnou podstatou je zisťovanie a analýzy tých nedostatkov, ktoré obmedzujú podnikanie, vedú k nezmyselnej byrokracií a taktiež slúžia aj k nechuti podnikať. Ak máte nejaké skúsenosti s negatívnymi javmi na úradoch, dajte nám vedieť na našej  e-mail adrese zdruzeniepodnikatelovpb@mail.t-com.sk a o Vaše skúsenosti sa môžu podeliť aj iné podnikateľské subjekty.


 

space