page-background
space
Vznik združenia

 

Združenie podnikateľov Považská Bystrica od svojho vzniku až do súčasnosti sa riadilo princípmi transparentnosti apolitickosti zo strany ZP PB k príslušným orgánom, či je to už mesto Považská Bystrica alebo iné občianske združenie pôsobiace v meste. Najlepším dôkazom významnosti zduženia je fakt, že súčasťou sú desiatky podnikateľských subjektov v meste. Táto skutočnosť iba dokazuje fakt, akú významnú časť spoločenského života v meste zastupuje združenie a počas viac ako štvorročného pôsobenia dokázalo podstatne vylepšiť svoj imidž. Korene samotného združenia treba hľadať po novembrovej revolúcii na začiatku deväťdesiatich rokov, keď došlo k transformácii režimu a taktiež aj k vytvrdeniu nových spoločensko- politických okolností. Už v tomto období prví členovia chceli  vytvoriť platformu na stretávanie sa podnikateľov v rámci riešenia problémov v Považskej Bystrici.


 

bolo zaregistované

04. 10. 2007

v  Považskej Bystrici

 

 

Zakladajúcimi členovia ZP PB boli :


  


 


 


 


   

NOKA


 

EBONA s.r.o.


 


POBYS

       

QUAPRA X


 

Prítomní si spomedzi seba jednohlasne zvolili za:

 

Predsedu                                 a                                   podpredsedu


     Ing. Milana Sklenářa                                                        Ing. Alojza Klučku                                       

 

 


 

 


 


 

space