page-background
space
Aktivity ZP PB

Vážení podnikatelia a široká verejnosť,

v našom stanovisku Vás upozorňujeme na nezákonné správanie primátora Janasa, ktorý počas svojej pracovnej doby, keď má sedieť na mestskom úrade, protiústavným konaním zasiahol do osobnej slobody dvoch  distribútoriek informačného materiálu, kde Združenie podnikateľov Považská Bystrica informuje  o kauzách primátora Janasa, ktoré stoja daňových poplatníkov milióny eur.

Primátor Janas  dňa 11. 11.2014 verbálne atakoval dve nevinné mladé ženy, ktoré boli poverené distribúciou letákov a so svojim bodyguardom (mimochodom náčelníkom mestskej polície) ich obťažoval  svojou prítomnosťou ( v prílohe si môžete pozrieť fotografiu oboch pánov). Obe mladé ženy potvrdili, že ich primátor prenasledoval so svojim komplicom, snažil sa im brániť pri poskytovaní informácií verejnosti. Janas si dokonca fotil obe mladé ženy s cieľom pravdepodobne uškodiť im do budúcnosti.

Chceme sa spýtať primátora Janasa:  V čase obťažovanie mladých dám nemali ste sedieť na mestskom úrade alebo opäť sa dokážete premiestniť na dve mesta súčasne ako to máte vo zvyku?

Pre zobrazenie fotografie navštívte oficiálnu stránku Združenia podnikateľov Považská Bystrica na Facebook profile:

https://www.facebook.com/pages/Zdru%C5%BEenie-Podnikate%C4%BEov-Pova%C5%BEsk%C3%A1-Bystrica/353308208070166?fref=ts

 

Spoločensko- politické  udalosti

 


Združenie podnikateľov Považská Bystrica sa vždy snažilo o otvorenú komunikáciu so všetkými relevantnými subjektmi z akejkoľvek sféry spoločenského života, či už išlo o politické strany, dobrovoľné občianske združenia, pomoc pri charitatívnych akciách, a to vždy na báze apolitického, otvoreného a hlavne dôsledného použitia prostriedkov pre naplnenie vlastných cieľov, ktorými bola propagácia aktivít združenia navonok a získavanie nových subjektov, ktoré by mohli rozvíjať činnosť združenia. ZP PB je dobrovoľné združenie fungujúce od deväťdesiatich rokov a za ten čas si získalo regionálny rešpekt nielen v rámci mesta Považská Bystrica, ale taktiež aj v iných mestách Slovenska, čoho dôkazom je aj neustály prísun desiatok nových pridružených členov.

Keďže ZP PB má svoju spoločenskú úlohu, a tou je kontrola verejných financií  a ich efektívneho využívania zo strany mesta Považská Bystrica, ZP PB vždy dávalo dôraz na prísnu kontrolu deklarovaných záujmov a využitia verejných financií na chod mesta. Základom všetkého je, aby politické garnitúry si uvedomili, že všetky peniaze, ktoré im prichádzajú sú z rúk pracujúcich ľudí , a preto aj činnosť ZP PB bude vždy smerovať  na skúmanie účelného vynaloženia finančných prostriedkov a v prípade pochybností bude reagovať spoločenskou kritikou na odstránenie nedostatkov.

 

Benefičná činnosť združenia


Každoročne v septembri sa za účasti významných spoločenských subjektov koná v Považskej Bystrici akcia s názvom Budík-  Buďme už deťom ich kamaráti . V roku 2009 ZP PB darovalo detskému oddeleniu Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici čiastku 500 € na zabezpečenie činnosti tohto oddelenia.

 

 

 

 

 

 

Píšu o nás

 

 

 

 

 

V najnovšom vydaní dvojmesačníka Lánoviny sa redakcia pýta predstaviteľov mesta na netransparentne, neobjektívne vynakladanie finančných prostriedkov na sanáciu straty Mestskej dopravnej spoločnosti a na neexistenciu dokladov vynaložených na pokrytie daných finančných strát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzťah ZP PB a mesta pri skúmaní netransparentných operácii z roku 2010

 

ZP PB počas svojej činnosti sa vždy snažilo zaujať transparentný, pragmatický, objektívny a kritický postup pri odhaľovaní káuz spojených s vedením mesta. Dôkazom toho je, že ako jediný občiansky subjekt otvorene kritizovalo metódy MUDR. Miroslava Adameho pri riadení verejných financií počas rokov 2008 až 2010. Dôkazom tohto prístupu je aj niekoľko výziev adresovaných buď jemu alebo vtedajším poslancom mestského zastupiteľstva. Predkladáme na posúdenie niekoľko záležitosti s vtedajšieho obdobia.

 

 

 

Výzva na odstúpenie primátora Miroslava Adameho z funkcie adresovaná pred komunálnymi voľbami 2010

 

 space