page-background
space
Kontakty

ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV Považská Bystrica,
o.z. sídli na ul. Tatranská 295,017 01 Považská Bystrica.

 

Telefón:

0421 432 80 08

0917 569 843


 

E-mail:

zdruzeniepodnikatelovpb@mail.t-com.sk

 

 

Fakturačné údaje:

Združenie podnikateľov Považská Bystrica, o.z.
 
Tatranská 295/15, 017 01  Považská Bystrica 
 
 
IČO: 42026491
DIČ:2022556547
 
Registrácia: na Ministerstve vnútra SR, č. VVS/1-900/90-30956
bankové spojenie : Prima Banka Slovensko a.s.
číslo účtu:     2863735001/5600
 
 
 

 

space