page-background
space
Ciele

CIELE

ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV POVAŽSKÁ BYSTRICA združuje občanov a právnické osoby – podnikateľov Považskej Bystrice a okolia. Je vplyvnou organizáciou, ktorá úzko spolupracuje s vedením mesta a ostatnými orgánmi za účelom zabezpečenia svojich cieľov, ktorými sú:

  • Podpora podnikateľov a podnikania v meste Považská Bystrica a okolie.

  • Podpora rozvoja mesta Považská Bystrica a jeho okolia.

  • Skvalitňovanie života a životného prostredia pre obyvateľov žijúcich v Považskej Bystrici a okolí

  • Združovanie podnikateľských subjektov v meste Považská Bystrica

 

ZP PB na dosiahnutie svojich cieľov vyvíja nasledujúce aktivity:

  • získava čo najširšiu podporu pre presadzovanie svojich cieľov sústavným kontaktom s jednotlivými osobnosťami spoločenského, ekonomického a politického života,

  • spolupracuje s inými organizáciami zastupujúcimi podnikateľov,

  • koordinuje postup svojich členov,

  • z členov ZP PB vytvára komunikačné tímy pre jednotlivé oblasti, v ktorých členovia aktívne oslovujú, komunikujú a zapájajú jednotlivé organizácie, školy a občanov do programu ZP PB.

 

space