page-background
space
Ples podnikateľov Združenia podnikateľov Považská Bystrica 2013

Ples podnikateľov Združenia podnikateľov Považská Bystrica je najreprezentatívnejšou udalosťou ZPPB roka. Desiatky pozvaných hostí dokazujú, že plesová udalosť je rozhodujúcim  a najefektívnejším spôsobom spoznávania, výmeny informácii a komunikácie medzi podnikateľskými subjektmi. Na našom plese, ktorý sa uskutočnil dňa 12. januára 2013 v bývalej jedálni Považskobystrických strojárni sa zúčastnili napr. poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Magda Košútová zo strany SMER- SD, poslanec NR SR a podpredseda SDKÚ Ing. Ivan Štefanec PhD. MBA, osobnosti z politického, kultúrneho prostredia, školstva, zdravotníctva  a inej sféry spoločenského života. Bohatá tombola, recepcia a spontánna zábava zaručili, že tento ples bude patriť medzi top plesy v našom regióne. 

video na: http://i-televizia.sk/noviny_prispevky/14_01_ples_podnikatelov.wmv

 

 

Ukončenie činnosti Ing. Miroslava Stacha vo finančnej komisií mesta Považská Bystrica

[2012-12-06] Dnes o 19.19 hod. bol na e-mailové adresy všetkých poslancov doručený list Ing. Miroslava Stacha, ktorým reagoval na výzvu z mestského úradu, aby členovia komisií potvrdili svoj záujem pokračovať v členstve v poradných orgánoch zastupiteľstva.

_list poslancom.pdf

Stanovisko k MDS pre Lánoviny od ZPPB

V aktuálnom predvianočnom čísle Lánovín 9/10/2012 sa redakcia venovala problematike mestskej hromadnej dopravy – konkrétne dodatku k zmluve s MDS a.s., ktorého podpísaním sa platnosť zmluvy z 31.12.2014 predĺžila do roku 2019. Redakcia Lánovín sa na klady a zápory daného dodatku opýtala aj Ing. Jozefa Keruľa, poslanca, predsedu predstavenstva a výkonného riaditeľa MDS a.s., poslanca JUDr. Romana Jaroša, poslanca Mgr. Juraja Smatanu, poslanca Františka Matušíka a Združenia podnikateľov Považská Bystrica.

Celý text si môžete prečítať dole: 

 

ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV PB

Združenie podnikateľov Považská Bystrica už niekoľko mesiacov poukazuje na netransparetné a zahmlievajúce tvrdenia vedenia mesta Považská Bystrica v oblasti vynakladania verejných zdrojov z daní občanov mesta Považská Bystrica.  Z kom-plexného hľadiska tu vidí šokujúci postup primátora a jeho poslanecko-ekonomického komplotu, kde napriek predvolebným sľubom nastáva totálne kamuflovanie a zakrývanie čerpania prostriedkov mesta naakumulovaných z daní občanov. Za nielen považskobystrickú raritu, ale dá sa povedať aj za celosvetovú, možno považovať stanovisko predsedníčky ekonomickej komisie Ing. Drevenákovej pri schvaľovaní dodatku zmluvy s MDS do roku 2019 na otázku jej kolegu - poslanca, prečo dodatok nebol prerokovaný pred zastupiteľstvom v ekonomickej komisii v rámci svojej lojálno-poslaneckej koaličnej úvahy odpovedala: „Ja sa priznávam, že ja som úsporu v rozpočte finančných prostriedkov mesta nepovažovala za to, aby sme to odsúhlasovali na komisii.”

Z podkladov však jednoznačne vyplýva:

a/ Nielen do konca roku 2014 /do konca pôvodne platnej zmluvy/, ale po predĺžení zmluvy o ďalšie roky, bude z mesta vysávaných do MDS ročne cca 1,38 mil. eúr (40 mil. korún!) ročne, t.j. spolu do konca platnosti dodatku to bude takmer 10 miliónov eúr /t.j. 300 miliónov Sk!/ z našich daní.

b/ Preplatenie súm ešte nad úhradu tejto straty, ďalších 6% tzv. zisku, t.j. nielen úhrada straty, ale aj vyplácanie 130-tisíc eúr navyše ročne. V obvyklých mestách sa táto sadzba pohybuje v rozpätí 2-3 %. To znamená ročne oproti porovnateľným mestám - napr. Michalovce - 11 000 eúr ročne navyše!

Do konca platnosti zmluvy v podmienkach Považskej Bystrice (t.j. roku 2019) bude zisk pre súkromného podnikateľa V. Podoliaka viac ako 1 mil. eúr. Z praktického aspektu to znamená, že primátor Janas so svoju družinou zabezpečil pre súkromnú spoločnosť majoritného vlastníka Ing. Podoliaka a jej riaditeľa a zároveň poslanca Ing. Keruľa „vysávač” mestského rozpočtu.

Tu sa priamo natíska otázka: Takýmto spôsobom reaguje primátor na výzvu predsedu vlády na úsporu 10% z nákladov v komunálnej sfére, alebo sme takí bohatí, že máme všetky potreby, čo sa týka školstva a infraštruktúry absolútne pokryté? Dôvod, prečo primátor Janas takýmto spôsobom rozdáva spoločný majetok získaný z daní občanov do súkromnej spoločnosti, si môžu občania domyslieť sami. Je otázne, dokedy budeme ako občania tento stav ďalej tolerovať.

Stanovisko k tvrdeniu primátora vo vzťahu k Združeniu podnikateľov Považská Bystrica

 

Združenie podnikateľov Považská Bystrica na základe predvolebných rozhovorov, ktoré mal primátor mesta v považskobystrických médiách odpovedalo svojim stanoviskom na tvrdenia primátora mesta Karola Janasa, v ktorom odmietlo jeho politické a predvolebné snahy o diskreditáciu členov Združenie podnikateľov Považská Bystrica, a v neposlednom rade upozornilo v liste o ukončení členstva v Rade pre hospodársky rozvoj mesta Považská Bystrica o jeho pomaly sa začínajúcich socialistických manierov v riadení nášho mesta. 

Výzva poslancom Mesta Považská Bystrica

Naše občianske združenie adresovalo poslancom mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici pred októbrovým zasadnutím mestského zastupiteľstva výzvu na neschválenie Dodatku k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Považská Bystrica č. RM 181/06 z 27. 06. 2006 medzi mestom Považská Bystrica a MDS, a. s.

Protest prokurátora - satisfakcia pre ZP PB

Združenie podnikateľov Považská Bystrica vo svojom boji o zistenie transparentnosti vynakladania finančných prostriedkov v meste Považská Bystrica pri skúmaní žiadostí o slobodnom prístupe k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z. z. adresovalo okresnej prokuratúre Považská Bystrica podnet na protest prokurátora.

<< Previous 1 2 3 4 5 Next >>

space