page-background
space
Výhrady Združenia podnikateľov k činnosti primátora Janasa, časť 1.

ZADLŽENÉ MESTO  – vysvedčenie pre primátora Janasa

 

Primátor Janas mal v predvolebných sľuboch v roku 2010 cieľ dosiahnutia  konsolidácie verejných zdrojov v meste Považská Bystrica.

 

Výsledok:

 

1.  Mesto Považská Bystrica počas primátorovania Janasa malo v období rokov 2010 až 2012 najprogresívnejší nárast dlhu spomedzi  všetkých miest Slovenska.

2.  Celkový  dlh mesta medzi rokmi 2010 a 2013 počas Janasa narástol z úrovne 18 % na 31 % z bežných príjmov minulého roka.

3. V oblasti finančného zdravia sa mesto dostalo na 111. miesto z celkových 138 miest SR.

4. Mesto dlží v súčasnej dobe veriteľom za úvery viac ako 6,3 mil.€

 

 

 

Zhrnuté:

Iba medzi rokmi 2010 až 2012 dlh narástol v absolútnych číslach o viac ako 2,8 mil.€.

Považská Bystrica, Banská Bystrica a Nové Zámky sú mestá, kde sa skóre finančného zdravia najväčšmi zhoršilo.

 

ODPOVEDE JANASA:

Janas na začiatku svojho volebného obdobia strašil ľudí nútenou správou. K  nútenej správe sa musí prikročiť pri dlhu od 60 z bežných príjmov mesta za minulý rok.   Tvrdenia o neúmernom zadlžení  mesta v r. 2010 a zmienky o hrozbe nútenej správy,  ktorú Janas odvrátil, sú lož.

Na poklese finančného zdravia Považskej Bystrice má najväčší podiel zvyšovanie zadlženia mesta, a tiež skutočnosť, že mesto hradí z úverov výdavky, na ktoré iné mestá úspešne získavajú eurofondy.

Toto sú hlavné dôvody zadlžovania mesta zo strany primátora Janasa, za ktoré primátor nesie vinu.

 

POZRI:

Analýza spoločnosti INEKO  o dlhu samospráv, ktorú nájdete na http://obce.ineko.sk/profily/?ID=1929&y=2013

 

Zdroj: povazska-bystrica.otvorene.sk

 

graf

 

 

Výhrady Združenia podnikateľov k činnosti primátora Janasa, časť 2.

 

TOP NEZMYSLY PRIMÁTORA JANASA

 

Výrok primátora Janasa

Problematika

 

z rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa:

„Keď vravíme o skúsených právničkách na našom úrade,

tak zmluvy o ktoré sa súdime pripravili ony.“

Odpoveď  na dotaz, prečo mestskí právnici neskoncipovali dodatok č.1 k zmluve s MDS. Mesto nechalo vypracovanie dodatku k zmluve s MDS a.s. na externého právnika –doc. Fogaša, ktorý si vypýtal za koncipovanie troch strán 11 tisíc €!!!

27.06.2013

„Zatiaľ čo som tu, tak sa žiadna pokuta neplatila ani za VO ani za uzatvorenie zmluvy, ani jedinú pokutu vyššiu ako 500 € tento úrad neplatil“

Podľa záverečného účtu za rok 2011 zaplatilo mesto úroky z omeškania vo výške 28 658 € (časť „Bežné výdavky“ záverečného účtu).

Slová primátora Janasa sú lžou!!!

27.06.2013

„Bežný štandard, že výsledky toho čo robíte ukážete obyvateľom, štandard aj menších obcí“

 

„Na rozdiel od iných miest, nezatvárame plavárne, kúpalisko, nerušíme šport, kosíme, veď Bratislava už nekosí, Trenčín prestal kosiť.“

O publikácii Mesto PB 2012, kde primátor pourážal prácu primátora Bratislavy a Trenčína. Z mestských peňazí jeho propaganda stála 1700 € a priniesla blamáž pre celú Považskú Bystricu.

 

V predmetnom  propagačnom materiáli Janas tvrdí, že v mestách ako Bratislava a Košice sa roky nekosí tráva, zatvárajú sa kúpaliská a plavárne. Dotknuté mestá sa ohradili a primátor svojimi nepravdivými výrokmi spôsobil blamáž pre naše mesto

27.06.2013

"Po všetkých tých škandáloch je dnes ťažké dať dokopy ľudí, ktorí by nejakým spôsobom boli schopní participovať."

Výhovorka primátora na nevytvorenie nadácie pre stredoškolské talenty v PB po zvolení do ÚPN, ktoré deklaroval v septembri 2012 pre médiá. Peniaze si pravdepodobne nechal pre seba a nevenoval ich na charitu, ako sľuboval.

25.04.2013

„Keďže vieme že v roku 2014 končia nevýhodné zmluvy, mesto nebude mať problém so splácaním týchto úverov.“

Odpoveď  na dotaz o začatí splácania úveru na  uzatvorenie TKO  Sverepec po konci volebného obdobia primátora Janasa v roku 2015, s 13- ročným splácaním úveru a nezdokumentovaním položiek v predmete zmluvy medzi Mestom Považská Bystrica a staviteľom.

28.02.2013

„Za dva roky máme finančnú situáciu pod kontrolou.“

„Patríme k najmenej zadlženým mestám.“

Konsolidácia verejných zdrojov pri komparácii

z roku 2010 - dlh mesta vzrástol z 18% na 31 %

Spomedzi všetkých miest SR mesto Považská Bystrica má najprogresívnejší podiel nárastu dlhu na jedného občana z 89 € v 2010 na 138 € v roku 2012.

28.02.2013

„Trestné stíhanie podané za úhrady v roku 2007,2008 a 2009. To sa netýka nikoho z nás“.

Začatie trestného oznámenia vo veci prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa:

Podozriví:  súčasný primátor JANAS

 

 

11.10.2012

„My im nemienime robiť žiadne ústupky, kto zobral Dom kultúry, nech sa stará o Dom kultúry.“

Starostlivosť primátora Janasa o kultúru v meste Považská Bystrica.

21.4.2012

„Aj som povedal, ja vítam že padlo prvé trestné konanie, nech to určia orgány činné v trestnom konaní,  ja sa s tým stotožňujem.“

Karol Janas na začiatku svojho pôsobenia vítal trestné oznámenie kvôli vyplateniu nezdokumentovanej sumy 604 tisíc €, neskoršie o pol roka dementoval a zahladil svoj výrok

10.06.2011

„O žiadnom trestnom stíhaní ja nič neviem ...“

Pozri predchádzajúci bod

15.12.2011

„My sme mesto prebrali v totálnom rozklade.“

Výroky na začiatku pôsobenia Janasa , kde primátor často spomínal nebezpečenstvo nútenej správy mesta.

V realite nútená správa nastáva od dosiahnutia hranice 60% z bežných príjmov mesta za minulý rok. Keď Janas nastúpil hodnota dlhu bola 18 %

17.03.2011

„My keď sme sem nastúpili našli sme prázdny stôl.“ 

Do roku 2013 stúpla zadlženosť mesta na hranicu 31 % z bežných príjmov minulého roka.  Iba vďaka Janasovmu vedeniu.

17.03.2011

Ja som hľadal to združenie, ja som ani web stránku nenašiel“. 

O Združení podnikateľov PB  - s predstaviteľmi sa 4 roky stretával.

 

15.12.2011

Výhrady Združenia podnikateľov k činnosti primátora Janasa, časť 3.

JANASOVA NESCHOPNOSŤ ČERPANIA EUROFONDOV V PRAXI

 

Čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie je vynikajúcim príkladom, ako sa dá infraštruktúra slovenských miest obnovovať s minimálnym dosahom na rozpočet mesta. Žiaľ, Považská Bystrica je opakom snahy o efektívne využite týchto prostriedkov v meste.

V tabuľke je prehľad investícií v rámci mesta Považská Bystrica od nástupu K. Janasa v roku 2010 doteraz, s prehľadom predpokladanej investície a reálneho využitia zdrojov.

Tab.: Zoznam hlavných priorít vedenia mesta Považská Bystrica v rokoch 2010 až 2014[1]

Názov investície

Kalkulovaná dotácia v tis.€

2010

2011

2012

2013

2014

rekonštrukcia verejného osvetlenia Stred

 250

0

0

0

0

0

zateplenie MŠ Grznára 1441

500

0

0

0

0

0

zateplenie MŠ Dukelská

525

0

0

0

0

0

cyklotrasy

2

0

0

0

0

0

kanalizácia Považská Teplá

410

0

0

0

0

0

rozšírenie vodovodu Podvažie

900

0

0

0

750 842

0

revitalizácia ZŠ Stred

540

0

0

0

0

0

 

[1] info zo Záverečného účtu mesta PB za rok 2013

 

Celkovo vzaté mnohé projekty typu rekonštrukcia verejného osvetlenia, rozšírenie kanalizácie Pov. Teplej, rekonštrukcia ZŠ Stred  zostávajú spolu s komplexnou rekonštrukciou ostatných materských  škôl len na papieri.

Pre interpretáciu čo mesto chcelo uskutočniť je dobrým príkladom rozbor aktivít podľa jednotlivých rokov.

Roku 2011 a 2012 začala  nadstavba ZUŠ I. W. Kráľa a zostáva do dnešného dňa jedinou zrekonštruovanou školou v meste v pôsobnosti Mesta Považská Bystrica. V roku 2013 je to opäť neúspešný projekt zateplenia dvoch škôlok, základnej škole Stred, kanalizácie v mestských častiach.

 

ODPOVEDE JANASA A REALITA:

Výsledkom snáh o zakrytie neschopnosti vedenia mesta Považská Bystrica zo strany primátora mesta Považská Bystrica bola jednoduchá formulácia- zrušenie verejného obstarávania, odstúpenie od zmlúv, zastavenie čerpania eurofondov.

V tomto období ale existujú mestá na Slovensku, ktoré boli omnoho úspešné, čo sa týka čerpania fondov z Európskej únie. Žiarivým príkladom je mesto Michalovce, ktoré dokázalo efektívne využiť  riadenia zdrojov zo strany mimorozpočtových kapitol mesta: za 7 rokov Michalovce vypracovali 113 projektov, z nich bolo 61 úspešných. Z eurofondov a rôznych štátnych dotácií zrealizovali Michalovce projekty za vyše 18 miliónov eur.

Stanovisko Združenia podnikateľov Považská Bystrica na tvrdenia primátora mesta Považská Bystrica v prezentačnej publikácií Mesto Považská Bystrica 2013
Združenie podnikateľov Považská Bystrica ako apolitická a stavovská organizácia zastrešujúca stovku podnikateľských subjektov v našom meste od začiatku svojho pôsobenia v rámci svojej činnosti poukazuje na problémy netransparentného a neefektívneho vynakladania verejných zdrojov pochádzajúcich z daní občanov a podnikateľov mesta Považská Bystrica. 
            Podobne ako minulý rok primátor mesta Karol Janas opäť „použil“ peniaze občanov mesta  na predvolebnú agitačnú kampaň, kde primátor v publikácií Mesto Považská Bystrica 2013 nepravdivo informuje verejnosť v našom meste, využíva tvrdenia, ktoré si možno faktami ľahko overiť a zistiť, že sa nezakladajú na realite. Minulý rok tvrdil napr. že mestá ako Bratislava a Trenčín roky nekosia verejnú zeleň, resp. dochádza k zatváraniu plavárni  a kúpalísk. Keď hovorcovia dotknutých miest dementovali lži Karola Janasa, primátor mesta sa znížil iba na prízemné útoky na členov nášho združenia, ktoré svedčili o mentálnej úrovni primátora mesta. 
 
Stanovisko Združenia podnikateľov Považská Bystrica k rozpočtu mesta Považská Bystrica na rok 2014

 Občianske združenie ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV Považská Bystrica ako stavovská regionálna organizácia zastrešujúca viac ako stovku podnikateľských  subjektov v Považskej Bystrici v rámci snáh o transparentné a efektívne vynakladanie verejných zdrojov z daní občanov mesta Považská Bystrica by rada predostrela poslancom Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici pripomienky a námety na diskusiu v rámci schváleného programového rozpočtu mesta Považská Bystrica na roky 2014-2016.

Združenie podnikateľov Považská Bystrica o.z. reaguje na vyjadrenia primátora K.Janasa v miestnej tlači
 
Vážení občania mesta Považská Bystrica, 
        Združenie podnikateľov Považská Bystrica vo svojej niekoľkoročnej snahe o zvýšenie transparentnosti pri vynakladaní zdrojov z daní a poplatkov občanov mesta poukazovalo vo svojich apolitických stanoviskách na mnohé prešľapy nielen minulého vedenia, ale aj súčasného pod taktovkou primátora Janasa. Odpoveďou na naše legitímne výzvy, snahu diskutovať a hľadať racionálne riešenia sú neustále útoky, osočovanie a šírenie paniky zo strany primátora Janasa, ktorý aj nedávno z pochopiteľných dôvodov, vzhľadom k blížiacemu sa termínu volieb do Trenčianskeho samosprávneho kraja, cítil potrebu sa  vyjadriť k neustále sa „zvyšujúcej prosperite“ nášho mesta, o ktorej vie však iba on sám, nakoľko bežný človek žijúci v tomto meste, má úplne odlišné pocity a názory. 
Združenie podnikateľov Považská Bystrica poukazuje na tieto fakty súvisiace s  pôsobením na Karola Janasa na úrade:
Odvolanie proti rozhodnutiu
   Rozhodnutím č. Odd.OP/5001/2013/19039/AO2-5 zo dňa 12.07.2013 Mestský úrad Považská Bystrica rozhodol v žiadosti ZDRUŽENIA PODNIKATEĽOV Považská Bystrica zaevidovanej pod č.17174/2013 vo veci sprístupnenia informácií: 
 
1. Žiadame predložiť podrobnú špecifikáciu  /zoznam/ záväzkov zo strany Mesta Považská Bystrica a mestom založených alebo zriadených organizácií, resp. spoločností,  kde má mesto majetkovú účasť ( MŠK, školy...), a to voči dodávateľovi energií- spoločnosti Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica, IČO: 36012424 v členení podľa dátumu splatnosti záväzkov, podľa uhradenej a neuhradenej sumy záväzku /istiny,  podľa počtu dní omeškania s úhradou nákladov za dodávky energií a podľa jednotlivých odberných miest energií/ k 31.01.2012 a k 31.03.2013.
 
2. Žiadame predložiť všetky uzatvorené zmluvy na odber energií s dodávateľom energií Teplo GGE s.r.o., Považská Bystrica vrátane dodatkov /ak boli uzatvorené/ a Mestom Považská Bystrica ako odberateľom ako aj medzi dodávateľom – spoločnosťou Teplo GGE s.r.o. a odberateľom , ktorými sú mestom založené alebo zriadené organizácie, resp. spoločnosti, kde má Mesto Považská Bystrica majetkovú účasť. 
 
3. Žiadame o predloženie právne a účtovne relevantného dokladu o odpustení sankcií voči GGE a.s. z titulu oneskorenej úhrady za splátky ceny za odpredaj obchodného podielu spoločnosti POV BYT  s.r.o. ( teraz Teplo GGE s.r.o.).
 
 
 
 
 
Odvolanie proti rozhodnutiu - nezaslanie príloh znaleckého posudku na ocenenie POV BYT s.r.o.
O d v o l a n i e 
 
Navrhovateľa: ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV Považská Bystrica 
Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica 
IČO: 42026491
zápis na MV SR pod č. VVS/1-900/90-30956, dňa 05.12.2007
 
Povinná osoba: Mestský úrad Považská Bystrica 
Centrum 2/3
017 13  Považská Bystrica 
 
proti rozhodnutiu 
č. Odd.O/4253/2013/16926/AO2-5 zo dňa 18.6.2013
 
Rozhodnutím č. Odd.OP/4253/2013/16926/AO2-5 zo dňa 18.6.2013 Mestský úrad Považská Bystrica rozhodol v žiadosti ZDRUŽENIA PODNIKATEĽOV Považská Bystrica zaevidovanej dňa 27.5.2013 pod č. 13969/2013 vo veci sprístupnenia informácií: 
 
1. Zaslať všetky prílohy znaleckého posudku č. 7/2011 vypracovaného spoločnosťou TOP HOUSE spol. s r o. Trenčín pri určení všeobecnej hodnoty 20 % podielu spoločnosti POVBYT, s.r.o., a to menovite: 
a) Objednávka
b) Výpisy z obchodného registra POV BYT, s.r.o. PX
c) Účtovné výkazy: Súvahy a Výkaz ziskov a strát za obdobie 2008-2010
d) Hlavná kniha od 1.9.- 30.9.2011
e) Špecifikácia úverov
f) Plán vývoja spoločnosti za obdobie 2011 -2017
tak, že v časti bodu 1 písm. c), d), e), f) nesprístupnil informácie v požadovanom rozsahu.
 
Odvolanie proti rozhodnutiu - odklad splátok úveru TKO Sverepec
Odvolanie
 
Navrhovateľa:ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV Považská Bystrica
                         Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica
                          IČO: 42026491               
             
Povinná osoba: Mestský úrad Považská Bystrica 
                             Centrum 2/3 
                             017 13 Považská Bystrica, IČO: 317 667
 
 
proti rozhodnutiu
č. Odd.OP/4250/2013/16205/AO2-5 zo dňa 11.06.2013
 
     Rozhodnutím č. Odd.OP/4250/2013/16205/AO2-5 zo dňa 11.06.2013 Mestský úrad Považská Bystrica rozhodol v žiadosti ZDRUŽENIA PODNIKATEĽOV Považská Bystrica zaevidovanej pod č.13031/2013 vo veci sprístupnenia informácií k financovaniu projektu „Zakrytie a rekultivácia skládky TKO Sverepec“:
1. Žiadame  zdôvodniť a dokladovať prečo Mesto Považská Bystrica ako dlžník pristúpilo k uzatvoreniu zmluvných úverových podmienok v predmetnej veci s cca trojročným odkladom splátok úveru, t.j. od 20.09.2015 prvá splátka úveru.
2. Jednoznačne definovať aké výhody /prínos/ má pre Mesto Považská Bystrica tento odklad splátok  a uviesť dôvody, pre ktoré Mesto Považská Bystrica prenieslo úverové zaťaženie do budúcich rozpočtových výdavkov v rokoch 2016 až 2027. 
3. V akých termínoch došlo k čerpaniu úveru,  v akej výške – uviesť dátum  a sumu  pripísania úverových zdrojov na účet Mesta Považská Bystrica v celkovej čiastke 1 957 297,00  € za účelom financovania projektu „ Zakrytie a rekultivácia skládky  TKO Sverepec“.
4. Žiadame predložiť kópiu uzatvorenej zmluvy /príp. jej dodatky/ medzi Mestom Považská Bystrica  a  dodávateľom realizácie projektu „ Zakrytie a rekultivácia skládky TKO Sverepec“,  spolu s konkrétnym vyčíslením  vyplatenej sumy z účelových úverových zdrojov tomuto dodávateľovi a v akých termínoch boli tieto úverové finančné prostriedky poukázané z účtu Mesta Považská Bystrica  na účet dodávateľa realizácie projektu .
 
Proti uvedenému rozhodnutiu č. Odd.OP/4250/2013/16205/AO2-5 zo dňa 11.06.2013 v nesprístupnených informácií podanej žiadosti v bode 1. a bode 4 podávame v zmysle  § 19 Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
 
Odvolanie proti rozhodnutiu - neuhradený záväzok PB Manín
Odvolanie
 
Navrhovateľa: ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV Považská Bystrica
                           Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica
                           IČO: 42026491                 
           
Povinná osoba:Mestský úrad  Považská Bystrica 
                            Centrum 2/3 
                            017 13 Považská Bystrica
 
proti rozhodnutiu
č. Odd.OP/4251/2013/16071/AO2-5 zo dňa 10.06.2013
 
     Rozhodnutím č. Odd.OP/4250/2013/16205/AO2-5 zo dňa 11.06.2013 Mestský úrad Považská Bystrica rozhodol v žiadosti ZDRUŽENIA PODNIKATEĽOV Považská Bystrica zaevidovanej pod č.13031/2013 vo veci sprístupnenia informácií: 
 
1. Žiadame Mesto Považská Bystrica, aby dokladovalo jednotlivé úhrady úrokov  z omeškania za rok 2011  právoplatnými platobnými rozkazmi   /prípadne právoplatnými rozsudkami príslušného súdu /:
 
 PR č. 2011007866 –spor Manín PB, úhrada úrokov z omeškania 1.827,31 €  dňa 12.05.2011,
 PR č. 2011007857 – spor Manín PB, úhrada úrokov z omeškania 7.508,74 € dňa 12.05.2011,
 PR č. 2011008950 – spor BAX 9Cb/69/2008, úhrada úrokov z omeškania 5.898,07 € dňa 08.06.2011,
 PR. č. 2011013853 – spor Manín, s.r.o., 9Cb/148/2009-125, úhrada úrokov z omeškania 12.173,12 € dňa 09.09.2011.
 
2. Žiadame Mesto Považská Bystrica o  podrobný výpočet – interný účtovný doklad o uhrádzaných úrokov z omeškania vo vyššie uvedených súdnych sporoch v bode 1/.
 
3. Žiadame  Mesto Považská Bystrica o písomné vyjadrenie z akých dôvodov boli uplatnené penále zo strany Sociálnej poisťovne, uhradené vo výške 532,28 € dňa 20.10.2011, za aké obdobie boli tieto penále vyčíslené, kedy bolo poistné splatné a žiadame dokladovať ku dňu splatnosti poistného stav finančných prostriedkov na bežnom účte mesta.
 
4. Žiadame o písomné zdôvodnenie príčin, pre ktoré boli uplatnené pokuty: 
- za nedodržanie podmienky spolufinancovania vo výške 223,05 € uhradená dňa 14.12.201 a pokuta za prekročenie lehoty na použitie fin. prostriedkov od MF SR vo výške 53,17 €  uhradená dňa 14.12.2011   – oprava kina MIER,  
 
- za nepredloženie prehľadu o zraz. a odvedených preddavkoch správcovi dane riadne a včas – platobný výmer č. 2011018053 vo výške 66,38 € uhradená dňa 21.12.2011. 
 
5. Zároveň žiadame o stanovisko,  či bola vyvodená všeobecná hmotná zodpovednosť voči konkrétnym zodpovedným zamestnancom Mesta Považská Bystrica , či  boli tieto pokuty, penále zosobnené v zmysle Zákonníka práce.
 

<< Previous 1 2 3 4 5 Next >>

space